CANADA-CULTURE.TV

CANADA - CULTURE .TV

MUSIC VISUAL ART FILM + VIDEO FASHION + EVENTS THEATER + DANCE AROUND THE WORLD with CC.TV

FILM + VIDEO

Ели Йонова - Директор Фотография

| More

Ели Йонова, Кино оператор, Художествен фотограф, Св. Джонс, Нюфаундленд

Ели Йонова твори в филмовата иднустрия повече от 25 години. Като главен оператор на снимки, тя допринася за реализирането на множество продукции с голям бюджет, но също и на независими филми. Многобройните пътешествия и позволяват да събере впечатляващо количество черно бели и цветни фотографии. Откакто тя се установяава в Нюфаундланд тя се отдава на лювимата си художествена фотография.

Това видио ви запознава с творчеството на Ели Йонова като директор на фотография в множество известни български филми

Вижте също:

Ellie Yonova, Director of photography Ели Йонова, Художествена фотография slideshow

www.EllieYonova.com

Ellie Yonova - Director Photography

HIGH resolution
LOW resolution
| More

Ellie Yonova, Cinematographer, Photographer, St. John's, NL

Ellie Yonova has been working for over 25 years in the movie industry. Her career as Director of Photography ranges from million dollar productions to low budget independent films. As cinematographer she has traveled around the world and accumulated an impressive amount of photographic archives, both black and white and in color. Since moving to Newfoundland in 1999, she focused on her passion for the art of photography and developed a unique style.

This reel is an overview of Ellie Yonova’s work as a director of photography.

See also:

Ellie Yonova, Director of photography Ellie Yonova, Photograpy slideshow

www.EllieYonova.com